Bình châm dầu thắng JTC 1026

Mã sản phẩm: JTC-1026

Thương hiệu:  

Bình chứa : 500ml

Kết hợp với dụng cụ JTC-1025 để điền dầu thắng

Trọng lượng: 0.6kg