Bộ cảo giật bạc đạn trong JTC 4672

Mã sản phẩm: JTC-4672

Thương hiệu:  

Hai chức năng tháo bạc đạn trong gồm vam cảo và búa giật.

Bao gồm:
01 Vam kẹp (62mm)

01 Búa trượt

05 kẹp bạc đạn trong: 8 ~ 11mm, 12 ~ 17mm, 18 ~ 23mm, 24 ~ 29mm, 30 ~ 34mm

03 ren nối

Cảo bạc đạn trong từ 8 ~ 34mm

Trọng lượng: 3,5kg