Bộ cảo bạc đạn dĩa 75-105mm JTC 1142

Mã sản phẩm: JTC-1142

Thương hiệu:  

Bộ cảo bao gồm:

01 cảo đĩa kích thước 75-105mm (model JTC 9015)

01 bộ gá chữ H và bu lông đi kèm

Trọng lượng:   kg