Bộ cảo ép piston thắng JTC 1452A

Mã sản phẩm: JTC-1452A

Thương hiệu:  

Sử dụng phù hợp cho hầu hết các loại xe

Tổng cộng có 21 chi tiết

Trọng lượng: 2.64kg