Cây nạy sửa chữa đồng sơn ô tô

Mã sản phẩm: JTC-2535

Thương hiệu:  

Bộ 07 cây nạy chuyên dụng sửa chữa đồng sơn ô tô bao gồm:
JTC 2535 – Chiều dài 560mm
JTC 2536 – Chiều dài 580mm
JTC 2537 – Chiều dài 900mm
JTC 2538 – Chiều dài 750mm
JTC 2539 – Chiều dài 600mm
JTC 2540 – Chiều dài 450mm
JTC 2541 – Chiều dài 240mm