Đe dẹp sửa chữa đồng sơn ô tô

Mã sản phẩm: JTC-2542

Thương hiệu:  

Bộ 07 đe dẹp chuyên dụng sửa đồng sơn ô tô bao gồm:
JTC 2542(21LV) – Rộng 125mm, Dài 255mm
JTC 2543(21TV) – Rộng 137mm, Dài 255mm
JTC 2544 (2125) – Rộng 92mm, Dài 110mm
JTC 2545 (2155) – Rộng 70mm, Dài 110mm
JTC 2546 (21V5) – Rộng 48mm, Dài 110mm
JTC 2547 (215J) – Rộng 70mm, Dài 110mm
JTC 2548 (21VJ) – Rộng 48mm, Dài 110mm