Bộ cân cam Honda LandRover JTC 4175

Mã sản phẩm: JTC-4175

Thương hiệu:  

Được thiết kế đặc biệt để điều chỉnh thời gian động cơ cho động cơ xăng.
Áp dụng: HONDA động cơ trục cam đôi Civic 1.6, Accord 1.8 / 2.0 / 2.2, Shuttle 2.2 / 2.3
Động cơ ROVER B, D, F và H Series, 216GTi / 416GTi / 618/620/623

Mã động cơ áp dụng:
1.6L – B16A2
1.8L – F18A3, F18B2, F18B4, 2.0 F20AF, F20B3, F20B5, F20B6, F20B7, F20Z1, F20Z2
2.2L – F22Z2, F22B5, F22B8, F22A2, H22A5, H22A7, H22A8
2.3L – F23A7, F23Z5, H23A2, H23A3
3.0L – J30A1
Các mẫu Civic (91-95), Accord (93-03), Prelude (92-01), Shuttle / Odyssey (95-01).