Bộ chốt phe các loại JTC 2022

Mã sản phẩm: JTC-2022

Thương hiệu:  

319.000

Bao gồm các kích thước :

3/32″ x 1″ L – 150 cái

3/32″ x 1-1/2″ L – 100 cái

1/8″ x 1″ L – 100 cái

1/8″ x 1-1/2″L – 70 cái

5/32″ x 1-1/2″ L –  50cái

3/16″ x 2″ L –  30 cái

Tổng số lượng : 500 cái