Bộ tuýp sao trong JTC K4241

Mã sản phẩm: JTC-K4241

Thương hiệu:  

Bộ đầu khẩu hình sao gồm 9 chi tiết:

E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20,E22,E24

Bộ đầu khẩu hình sao dài gồm 9 chi tiết:

E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20, E22,E24

Bộ cờ lê hình sao gồm 6 chi tiết:

E6xE8, E7xE11, E10xE12, E14xE18, E16xE22, E20xE24

Trọng lượng: