Bộ cần siết lực đầu 1/2″ JTC K4081

Mã sản phẩm: JTC-K4081

Thương hiệu:  

Bao gồm:

04 thanh nối 1/2″ chiều dài: 2″, 3″, 5″, 10″

01 đầu lắc léo 1/2″

01 cần siết lực 1/2″ dài 15″

01 cần siết lực 1/2″ đầu trượt chữ T

01 cần siết lực 1/2″ đảo chiều