Bộ cần siết lực đầu 3/8″ JTC K3081

Mã sản phẩm: JTC-K3081

Thương hiệu:  

Bao gồm các chi tiết sau:

01 Cần xiết cân lực JTC-1202 đầu 3/8″: lực xiết từ 10 ~ 80 FT/LB

01 Cần xiết đảo chiều đầu lắc léo 3/8″

01 Cần xiết đảo chiều loại ngắn 3/8″

03 tuýp mở bugi đầu 3/8″: 14, 16, 21 mm

02 Thanh nối dài đầu 3/8″ : 1-3/4″, 10″