Bộ dụng cụ sửa chữa 65 chi tiết JTC B065

Mã sản phẩm: JTC-B065

Thương hiệu:  

Kích thước : L530 X W240 X H275mm
Bao gồm 65 chi tiết sửa chữa.
Gồm có 3 ngăn: B065-1, B065-2, B065-3.

Ngăn 1 (B065-1) bao gồm:

03 kìm các loại.

01 búa sắt

01 kềm chết

03 cờ lê tự động 10, 12, 14 mm

Ngăn 2 (B065-2) bao gồm:

01 mỏ lết 10”

10 tua vít các loại

Ngăn 3 (B065-3) bao gồm:

12 đầu tuýp 3/8″ 6 cạnh : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22mm

06 đầu tuýp 3/8″ 6 cạnh: 8, 10, 11, 12, 13, 14mm

03 đầu tuýp 3/8″ 6 cạnh tháo bugi : 14, 16, 21 (20.8)mm

06 đầu tuýp 3/8″ đầu lục giác : H-3, 4, 5, 6, 7, 8

07 đầu tuýp 3/8″ đầu lục giác bông : T-20, 25, 27, 30, 40, 45, 50

01 cần xiết lực 3/8″

01 khớp nối lắc léo 3/8″

01 thanh nối 3/8″ dài 1-3/4″

03 thanh nối 3/8″  dài 3″, 6″, 10″

04 cờ lê 2 đầu  8×10, 10×12, 11×13, 14×17

01 cờ lê mở ống dầu 10×12