Bộ cân cam xe Renault 1.4 1.6 1.8 2.0 16V JTC 6633

Mã sản phẩm: JTC-6633

Thương hiệu:  

Cho phép bạn cố định trục cam và trục khuỷu vào đúng vị trí trên động cơ hai trục 16 van Nissan, Renault.

Áp dụng: Nissan, Renault với động cơ K4J, K4M, F4P, F4R.

Bao gồm:

Bộ giữ trục khuỷu 2 cái

Tấm căn chỉnh trục cam 1 cái

Tấm gắn tấm 1 cái.

Trọng lượng: 1.5kg