Bộ cảo giật bạc đạn trong và ngoài LUX-1075

Mã sản phẩm: LUX-1075

Thương hiệu:  

Phạm vi cảo bạc đạn:

  • Cảo bạc đạn trong cho đường kính nhỏ: 15-30 mm;
  • Cảo bạc đạn trong cho đường kính lớn: 30-80 mm;
  • Cảo bạc đạn ngoài: 15-80 mm.

Búa giật có đường kính 53 mm; chiều dài búa 100 mm.

Trục búa giật có chiều dài: 425 mm.

Trọng lượng: 5 kg