Cảo lọc nhớt xe Mercedes Benz JTC 4695

Mã sản phẩm: JTC-4695

Thương hiệu:  

Là dụng cụ chuyên dụng tháo lọc nhớt dòng xe Mercedes Benz
Quy cách: 14P (14 cạnh), 84mm
Dùng kết hợp với cần siết lực 1/2 inch hoặc cờ lê 21mm
Trọng lượng: 200g