Bộ bóp ống gas lạnh bằng thuỷ lực Mastercool 71500

Mã sản phẩm: Mastercool-71500

Thương hiệu:  

Dùng để tóp đầu ống gas lạnh ô tô.

Các kích cỡ ống tóp : (5/16 inch), #8 (13/32 inch), #10 (1/2 inch) and #12 (5/8 inch)#6 (5/16 inch), #10 (1/2 inch), #12 (5/8 inch)

01 tay bơm thuỷ lực

Hộp đựng bằng nhựa cứng