Bộ tuýp tháo cảm biến oxy JTC 1425

Mã sản phẩm: JTC-1425

Thương hiệu:  

Bộ tuýp Socket đặc biệt để mở cảm biến oxy.

Bao gồm :

# 1: ½ “DR x 29mm x 90mmL (slot 7mm)

# 2:. 3/8” DR. x 7/8 “x 90mmL (slot 20mm)

# 3: ½” DR. x 27mm (12pt) x 82mmL

# 4: 3/8 “DR x 7/8.” X 80mmL (slot 7mm)

# 5: 3/8 “. DR x 1-1 / 16” x 74 mm L

# 6: “. DR x 22mm x 50mmL (90˚)

# 7: 3/8” ½ DR. x 22mm x 31 MML (90˚)

Trọng lượng : 2.2kg