Bộ cảo giật thân xe đa năng JTC YC900

Mã sản phẩm: JTC-YC900

Thương hiệu:  

Sử dụng  hầu hết các loại xe.

Bao gồm tất cả các loại móc và kéo phù hợp

Móc dạng tấm làm việc dễ dàng khi người vận hành sử dụng nó trong không gian hạn chế

Trọng lượng: 7.9kg