Bộ kiểm tra áp suất bơm xăng JTC 1225

Mã sản phẩm: JTC-1225

Thương hiệu:  

Dùng cho hầu hết tất cả các lọai xe châu á và châu âu

Đồng hồ áp lực 2-1/2“ : hiển thị 15 psi.

Đồng hồ áp lực 3-1/2″ : hiển thị 0-145 psi và 0-1000 kpa.

Tất cả các đầu nối, đồng hồ, dây hội đủ tính năng lắp ráp 1 cách nhanh chóng và hiệu quả tốt khi kiểm tra

Trọng lượng: