Bộ cảo bạc đạn dĩa 30-75mm JTC 1141

Mã sản phẩm: JTC-1141

Thương hiệu:  

Bộ cảo bao gồm:

01 cảo dĩa kích thước 30-50mm (model JTC 9000)

01 cảo dĩa kích thước 50-75mm (model JTC 9005)

01 bộ gá chữ H và bu lông kèm theo.

Trọng lượng: 4,7 kg