Bộ cân cam Vauxhall Opel JTC 6677

Mã sản phẩm: JTC-6677

Thương hiệu:  

Sử dụng để điều chỉnh vị trí thời gian trục cam và trục khuỷu.
Dụng cụ giữ puli trục khuỷu được thiết kế đặc biệt để sử dụng với cần siết lực 1/2 ”
Áp dụng: Động cơ Opel, Vauxhall 1.6 SIDI (2013 ~)
Mã động cơ áp dụng: LVP / A16XHT, LWC / A16SHT, LVP / B16XHT, LWC / B16SHT, LWC / B16SHL
Mã số OEM: EN-51147, 51153, 50513, 51148.