Bộ cân cam Jaguar Land Rover 3.2 3.5 4.0 4.2 4.4 V8

Mã sản phẩm:

Bộ cân cam này cho phép thực hiện việc đặt trục cam đúng vị trí khi đại tu, thay thế trục cam, hoặc các sửa chữa thay thế khác liên quan.

Bộ công cụ đặt thời gian được thiết kế đặc biệt cho động cơ Jaguar Land Rover 3.2 3.5 4.0 4.2 4.4 V8

Các dòng xe áp dụng:

Jaguar:
Động cơ xăng, dẫn động xích 3.2, 3.5, 4.0, 4.2, 4.2L V8 mã động cơ AJ26, AJ27, AJ28, AJ34; Models: XJ (97-08) S-Type (99-08) XF (08-) XK (97-08);
Land Rover:
Động cơ xăng dẫn động xích 4.2L V8 mã động cơ AJ34. Model: New Range Rover – LM (06-08); Range Rover Sport – LS (05-08) Discovery III – LA (05-08).

Mã dụng cụ OEM:

303-530, 303-531, 303-532, 303-533, 303-645, 303-654

Bộ cân cam bao gồm:

Công cụ khóa trục cam 303-530
Công cụ khóa trục cam 303-645
Bộ nêm chuỗi thời gian 303-533
Công cụ thiết lập VVT 303-654
Công cụ thời gian trục khuỷu 303-531
Bộ căng dây thời gian 303-532
Chốt khóa bộ căng 1MM
Chốt khóa bộ căng 3MM