Bộ cân cam động cơ BMW JTC 4619A

Mã sản phẩm: JTC-4619A

Thương hiệu:  

Đặc biệt thiết kế để định vị trục cam ở vị trí của TDC.

Áp dụng: động cơ BMW N51, N52

Động cơ N53, N54 cần một phần khác của JTC-4906.

Động cơ N55 cần một phần khác JTC-4347