Bộ cân cam động cơ BMW JTC 4761

Mã sản phẩm: JTC-4761

Thương hiệu:  

Cài đặt và tháo bộ trục cam / trục cam biến thiên.

Kiểm tra và điều chỉnh trục cam.

Áp dụng cho các động cơ xe BMW E87: 118i / 120i-N46

E46: 316i / 316ti / 318i-N42

E90 / E91: 318i / 320i-N46

E85: Z4,2.0L-N46

Bộ này phải sử dụng với JTC-1558A