Bộ cân cam Jaguar Land Rover JTC 6618

Mã sản phẩm: JTC-6618

Thương hiệu:  

Bộ cân cam xe Land Rover 2.7 TD V6 là lắp đặt và điều chỉnh trục cam của động cơ.
Áp dụng cho: LAND ROVER / JAGUAR / PSA/ 2.7 TD V6 / DT17TED4 (UHZ).
Bao gồmd các chi tiết:
Dụng cụ khóa trục cam Land Rover 303-1116 (với hộp số tay)
Dụng cụ khóa trục cam Land Rover 303-1117 (với hộp số tự động)
Bộ định thời trục cam của Land Rover 303-1126
Điều chỉnh chân Land Rover 303-1132
Kẹp giữ đai cam
Bộ khóa trục khuỷu PSA 0195K
Bộ khóa trục khuỷu PSA 0196C
Áp dụng: Citroen, Jaguar, Land Rover, Peugeot 2.7D / TDV6 / TDVi và 3.0D / SDV6 / TDV6 động cơ diesel từ năm 2004 ~.
1.4: A14XEL, A14XER, LDD/A14XFL, LUJ/A14NET, LUU, Z14XE, Z14XEP A14NEL.