Bộ cân cam động cơ BMW N62 N73 JTC 4169

Mã sản phẩm: JTC-4169

Thương hiệu:  

Bộ cân cam được thiết kế đặc biệt bao gồm: Cờ lê giữ trục khuỷu, chỉ báo góc, tuýp 27mm, bộ căng dây xích và Bộ giữ liên kết trục cam và khóa chốt cho BMW N62, N73.

Áp dụng: động cơ BMW N62, N73.