Bình hứng nhớt thải 70 lít

Mã sản phẩm: Torin-TRG2020

Thương hiệu:  

Dùng để hứng nhớt thải, xả dầu, chất chống đông và các chất lỏng khác của xe.

Bình chứa có vách ngăn ngăn không cho văng ra khi di chuyển.

Sức chứa của bình chứa: 18 gallon/ 70 lít

Sức chứa của phễu hứng: 10 lít

Áp suất khí làm việc: 8-10Bar

Kích thước: 520x440x910 mm

Trọng lượng: 18kg