Dụng cụ tháo puly lốc lạnh xe Mercedes Benz JTC 4727A

Mã sản phẩm: JTC-4727A

Thương hiệu:  

Công cụ đặc biệt để sử dụng khi tháo / lắp pu ly dây đai máy nén hệ thống lạnh.

Đặc biệt ba điểm thiết kế cho phù hợp sử dụng trên các bộ phận của xe.

Áp dụng: BENZ M112, M113, M272M M273.