Cảo mở lọc nhớt đa năng JTC 4637

Mã sản phẩm: JTC-4637

Thương hiệu:  

Dụng cụ mở lọc nhớt đa năng.
Sử dụng với cần siết 1/2″
Độ dày 1,0mm, chiều cao 76mm.
Áp dụng cho lọc nhớt xe từ 105 đến 125mm