Cần siết lực 1500Nm Kanon N1500QLK

Mã sản phẩm: Kanon-N1500QLK

Thương hiệu:  

Khoảng đo : 200 ~ 1500 N.m
Đầu khẩu : 1″/25.4 mm
Thang chia : 10 N.m
Kích thước : 1844 mm
Trọng lượng : 14 kg