Cần siết lực 140Nm Kanon N140QLK

Mã sản phẩm: Kanon-N140QLK

Thương hiệu:  

Khoảng đo : 40 ~ 140 N.m
Đầu khẩu : 1/2”/12.7 mm
Thang chia : 1 N.m
Kích thước : 392 mm
Trọng lượng : 0.85 kg