Bộ đầu nối thử kín hệ thống lạnh dòng xe Châu Âu Châu Mỹ

Mã sản phẩm:

Thích hợp hầu hết các dòng xe Châu Âu và Châu Mỹ

Các đầu nối khác nhau để kiểm tra rò rỉ trên từng bộ phận của hệ thống điều hòa.

Thích hợp để kiểm tra lọc gas, van tiết lưu, máy nén, giàn ngưng tụ, và giàn bay hơi vv …