Bộ đầu nối kiểm tra hệ thống điều hòa JTC 1402

Mã sản phẩm: JTC-1402

Thương hiệu:  

Tất cả các đầu nối làm bằng đồng.

Tất cả các miếng đệm lót HNBR.

Thiết kế phổ biến cho mọi hệ thống.

Phù hợp đối với thiết bị kiểm tra và rò rỉ.

Được cấp bằng sáng chế.