Bộ cân cam xe Renault JTC 4526

Mã sản phẩm: JTC-4526

Thương hiệu:  

Được thiết kế đặc biệt để cài đặt và khóa vị trí thời gian trên động cơ chạy xăng và diesel của Renault.

Áp dụng: Động cơ E7F 1.2, D4F 1.2, E7 J 1.4, F3P 1.8, F7P 1.8, F8Q 1.90, F9Q 1.90, F3R 2.0, J7R 2.0, F7R 2.0, J7T 2.2, G8T 2.20.

Trọng lượng: