Bộ cân cam động cơ BMW M42 M50 M52 M60

Mã sản phẩm: ART-M4260

Thương hiệu:  

Được thiết kế để cố định trục cam ở vị trí TDC.
Sử dụng bộ dụng cụ để tháo và lắp trục cam.

Mã động cơ áp dụng:

M40 B16 Kat., M40 B18 Kat., M 41, M43 B16 Kat., M43 B18 Kat., M44, M50 B20,
M50 B25, M51, M52 B20, M52 B25, M52 B28, M52 B30, M70 B50, M73 B54, X25DT, 25 / DT, 25 6D, 256T, M51
Loại động cơ: Động cơ xăng & động cơ diesel BMW

Mã tool OEM: 112300, 113240, 113190, 113320, 115490, 113290, 114220, 113390

Dòng xe áp dụng:

Range Rover:
325 / 525. Style: 2.5 DT/SE (6 cylinder). Year: 1994-2002.
BMW:
Model 316i / 318i / 518i. Engine Code: M40 / M43. Year: 1988-1993.
Model 316iS / 318Ti / 320i / 323i / 325i / 328i / 520i / 523i / 525i / 528i. Engine Code: M42 / M44 / M50 / M52. Year: 1991-1999.
BMW (Diesel):
Model 325 / 525. Engine Code: M51. Year 1996-1999.
Opel:
Omega 325 / 525. Style: 2.5 TD. Year: 1994-2002.

Bộ dụng cụ bao gồm:

A. Dụng cụ cờ lê vặn VANOS

B. Dụng cụ đặt cam dành cho động cơ dầu

C. Dụng cụ đặt cam dành cho động cơ xăng

D. Chốt khóa điểm chết trên trục khuỷu

E. Chốt khóa bộ căng truyền động

F. Dụng cụ khóa trục cam xả

G. Dụng cụ giữ căng dây truyền động

H. Dụng cụ căn chỉnh căng dây truyền động