Bộ cân cam BMW N62 N62TU N73

Mã sản phẩm: ART-N6273

Thương hiệu:  

Phù hợp để khóa trục cam ở vị trí tâm điểm chết trên khi kiểm tra hoặc sửa chữa thời gian cam, thay xích định thời, thay trục cam cho động cơ xăng N62 V8 and N73 V12 được sản xuất trong các phiên bản 540i, 545i, 550i, 645i, 650i, 735i, 740i, 745i, 750i và X5.

Mã động cơ áp dụng:

BMW N62 B36A
BMW N62 B40A
BMW N62 B44A
BMW N62 B48A
BMW N62 B48B
BMW N73 B60A

Mã tool OEM:

119190, 119461, 119462, 119463, 119340

Dòng xe áp dụng:

BMW 735i 3.6 E65/66 (2002-2005)
BMW 540i 4.0 E60/61 (2005-2010)
BMW 740i 4.0 E65/66 (2005-2008)
BMW 545i 4.4 E60/61 (2003-2006)
BMW 650i 4.4 E63/64 (2003-2006)
BMW 745i 4.4 E65/66 (2002-2005)
BMW X5 4.4 E53 (2003-2007)
BMW X5 4.8 E53 (2004-2007)
BMW 550i 4.8 E60/61 (2005-2010)
BMW 650i 4.8 E63/64 (2005-2010)
BMW 750i 4.8 E65/66 (2005-2008)
BMW X5 4.8 4.8 E70 (2006-2010)
BMW 760 6.0 / E65/66 (2002-2008)

Bộ dụng cụ bao gồm:

A. Chốt khóa trục khuỷu.
B. Tấm đặt trục cam nạp
C. Tấm đặt trục cam xả
D. Kẹp giữ tấm đặt trục cam
E. Dụng cụ giữ vị trí căng dây truyền động ban đầu