Bình hứng hút nhớt thải

Mã sản phẩm: Torin-TRG2090

Thương hiệu:  

Dùng để hứng nhớt thải, xả dầu, chất chống đông và các chất lỏng khác của xe.

Có thêm chức năng hút nhớt từ động cơ bằng khí nén.

Bình chứa : 70L+20L

Tỷ lệ hút: 1,5-2L/phút

Dây hút: 02 mét

Kích thước: 545x510x970 mm

Trọng lượng: 39kg