Van xả dầu hồi cầu nâng ô tô

Mã sản phẩm:

Van hồi dầu thủy lực cầu nâng ô tô là van xả nhớt thủy lực trong ty nâng cầu nâng về bình chứa.
Van được gắn trên mô tơ bơm của cầu nâng 2 trụ, cầu nâng 4 trụ.
Kích thước ren: 19mm
Chiều dài van: 72mm