Súng thổi gió JTC 5311

Mã sản phẩm: JTC-5311

Thương hiệu:  

Với ống 8mm và đầu ra hình côn.

Áp suất làm việc : dưới 15kg / c㎡

Tay cầm làm từ nhựa cứng đặc biệt.

Chiều dài: 250mm

Ren đầu vào 1/4″

Trọng lượng: