Kẹp sửa chữa đồng sơn JTC C601N

Mã sản phẩm: JTC-C601N

Thương hiệu:  

Chịu lực : 5 tấn (đường thẳng), 3 tấn (đường chéo)

Thiết kế để chịu kéo đặc biệt, được sử dụng với sắt tấm làm cho nó khó có thể bị phá vỡ.

Kích thước bu lông: 14mm x 73mm

Trọng lượng: 3.5 kg