Dụng cụ siết đai trục láp JTC 4640

Mã sản phẩm: JTC-4640

Thương hiệu:  

Vận hành bằng tay hoặc cờ lê 1/2″.

Công cụ này có thể dễ dàng gỡ bỏ bằng cách trượt sang một bên sau khi cuộn dây hoàn thành.

Trọng lượng: