Dụng cụ kiểm tra điện ô tô JTC 4870

Mã sản phẩm: JTC-4870

Thương hiệu:  

Tương thích với hệ thống 12V hiện tại và với hệ thống mới hơn 42V.

An toàn cho các mạch điện dòng thấp, khi thử nghiệm chỉ tiêu thụ 3 milliamps tại 12V.

Tự động xác định điện áp với màu xanh cho 12V và màu đỏ cho các hệ thống 42V.

Hai đèn LED siêu sáng để hiển thị trong mọi điều kiện.

Tay cầm trong suốt rõ ràng cung cấp khả năng hiển thị 360 °, ngay cả trong ánh sáng ban ngày.