Đầu vú mỡ inox M6 M8 M10 M12 M14

Mã sản phẩm:

Chất liệu bằng inox chống rỉ sét

Shop có nhiều kích thước vú mớ khác nhau: vú mỡ inox thẳng 180 độ (Type A), vú mỡ inox cong 45 độ (Type B), vú mỡ inox cong 90 độ (Type C), vú mỡ inox M6, vú mỡ inox M8, vú mỡ inox M10, vú mỡ inox M12. vú mỡ inox M14, …