Cảo lọc nhớt xe Toyota Altis

Mã sản phẩm: JTC-4904A

Thương hiệu:  

Là dụng cụ chuyên dụng tháo lọc nhớt dòng xe Toyota Altis

Nó dễ sử dụng hơn trong không gian hạn chế.

Sử dụng với cần siết lực 1/2″ hoặc cờ lê 21mm.

Vật liệu: làm bằng thép, chất lượng cao.

Kích thước: 64,5 mm, 14PT (14 cạnh)

Trọng lượng: 200g