Cảo lọc nhớt xe Mitsubishi JTC 1403

Mã sản phẩm: JTC-1403

Thương hiệu:  

Là dụng cụ chuyên dụng tháo lọc nhớt dòng xe Mitsubishi
Quy cách: 15P (15 cạnh), 79mm
Dùng kết hợp với cần siết lực 1/2 inch hoặc cờ lê 21mm
Trọng lượng: 200g