Cảo lọc nhớt xe Ford JTC 4104

Mã sản phẩm: JTC-4104

Thương hiệu:  

Là dụng cụ chuyên dụng tháo lọc nhớt dòng xe LAND-ROVER, JAGUAR, GM, OPEL, PORSCHE, FORD

Quy cách: 15P (15 cạnh), 92mm

Dùng kết hợp với cần siết lực 1/2 inch hoặc cờ lê 21mm

Trọng lượng: 200g