Bộ dụng cụ sửa chữa JTC 39312

Mã sản phẩm: JTC-39312

Thương hiệu:  

Bao gồm các chi tiết sau:

18 cờ lê vòng miệng: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 mm

09 cờ lê 2 đầu vòng: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 12, 11 x 13, 12 x 14 ,14 x 17, 17 x 19, 21 x 23, 22 x 24 mm

04 cờ lê đầu tuýp lắc léo: 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17mm

04 cờ lê mở ống dầu: 8 x 9, 10 x 12, 11 x 13, 14 x 17mm

01 dụng cụ lấy ốc rơi

01 bộ lục giác 09 chi tiết: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

Trọng lượng: