Bộ dụng cụ 25 chi tiết sửa chữa bảo trì thi công mạng C25A

Mã sản phẩm:

Bộ dụng cụ bao gồm:
– 02 vít pake : 01 lớn + 01 nhỏ
– 02 vít dẹp : 01 lớn + 01 nhỏ
– Hộp đầu mạng RJ45 : 10 cái
– 01 cuồn băng keo
– 01 dụng cụ test dây mạng
– 01 kìm cắt
– 01 kìm mỏ nhọn
– 01 kìm tuốc dây
– 01 kìm bấm đầu dây mạng
– 01 vít thử điện
– 02 dụng cụ tuốc dây đơn giản
– 01 dụng cụ cắt
– 01 dụng cụ nhấn dây mạng