Bộ cảo ép rô tuyn JTC 1037

Mã sản phẩm: JTC-1037

Thương hiệu:  

Được thiết kế đặc biệt để tháo và lắp đặt các bộ phận phù hợp, chẳng hạn như tất cả các khớp bi, khớp phổ thông và chốt neo xe tải, mà không cần phải sử dụng các phương pháp tạm thời.

Bao gồm khung ép chữ C hạng nặng, ống lót, lắp đặt và tháo bộ điều hợp

Trọng lượng: