Bộ cân cam Porsche Audi Q7 JTC 4031

Mã sản phẩm: JTC-4031

Thương hiệu:  

Bộ cân cam này cho phép thực hiện việc đặt trục cam đúng vị trí khi đại tu, thay thế trục cam, hoặc các sửa chữa thay thế khác liên quan.
Bộ công cụ đặt thời gian được thiết kế đặc biệt cho động cơ PORSCHE Cayenne 3.6, 4.5L, 4.8L AUDI Q7 
Mã động cơ áp dụng:PORSCHE cayenne 3.6, 4.5L, 4.8L AUDI Q7